Výrobní možnosti:

-výroba svarků o rozměrech jednotlivých částí do 5 000 x 5 000 x 15 000 mm
-obrábění těchto svarků
-provedení povrchových úprav
-provedení tepelného zpracování
-(kompletní zhotovení event. vč. montáže)

 

Technologické možnosti:

-zpracování výkresové dokumentace v CAD
-komunikace a přenos technické dokumentace přes e-mail

Zabezpečení jakosti:

-svářečské oprávnění dle DIN 18 800 díl 7
-zkoušky svářečů dle ČSN – EN 287 T1
-vyhodnocení svárů dle ČSN – EN 25 817
-defektoskopické zkoušky dle ČSN – EN 25 817 specifikace dle ČSN - EN 571-1
-systém řízení jakosti zaveden dle ISO 9001
-dokladování atestů včetně přenosu značení dle ČSN – EN 10 204 3.1B